HASTA HAKLARI

14 HASTA HAKKI

Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı

Sağlık hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Bilgi Edinme ve Tıbbi Kayıtlara Erişim Hakkı

Rıza (Onay) Hakkı ve Tedaviyi Reddetme Hakkı

Serbest Seçim Hakkı

Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

Hastaların Zamanına Saygı Hakkı

Kalite Standartlarının Gözetilmesi Hakkı

Güvenlik Hakkı

Yenilik Hakkı

Gereksiz Ağrı/Acı ve Sıkıntıdan Sakınma Hakkı

Kişisel Tedavi Hakkı

Şikâyet Hakkı

Tazminat Hakkı