Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Hastanın Sesi” projesi ekibi ve dernek başkanı Emete İmge, Beyaz Baston Körler Haftası kapsamında KKTC Tüm Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay’ı geçtiğimiz gün ziyaret etti.

Ziyaret sırasında toplumumuzda yaşamını sürdürmekte olan görme engelli bireylerin yaşamakta olduğu sıkıntılar konusunda bilgiler alınırken derneğin engelli kişilere sağlamakta olduğu hizmetler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Suay: “ Engelim gözlerim değil, altyapı eksikliği ve duyarsız kişiler!”

Ziyaret sırasında yaşamakta oldukları sıkıntıları aktaran Dernek başkanı Ömer Suay; “ bir çok kez, refakatçiye ihtiyaç duymadan yurtdışına gidip gelebilirken, kendi ülkemde işten eve bile gidemiyorum” dedi. Mimari altyapının görme engelli kişileri yok sayarak yapıldığına dikkat çeken Suay, son dönemde yapılan bir kaç yol çalışmasının da görme engellilerin kullanmakta olduğu beyaz bastonların standardlarına göre yapılmadığını vurguladı. Sözkonusu standardların 15 yıl önce kullanılan ölçüler olduğunu dile getiren Suay, engelinin “görememek” olmadığını esas engelin “duyarsız insanlar” olduğunu belirtti.

Lefkoşa Girne kapısında görme engelliler için sesli ikaz veren tek trafik ışığı olan ışığın senelerdir tamir edilmediğini de belirten Suay yetkili kurumlara birçok kez tamir edilmesi için başvuru yaptıklarını belirtmelerine rağmen yetki karmaşası sebebiyle hiçbir kurumun ilgilenmediğini dile getirdi.

İmge: “ Engelli dairesi projesi yıllardır beklemede”

Ziyaret sırasında söz alan EHHD Başkanı İmge ; “Engelliler ile alakalı tüm çalışmaların bir çatı altına toplanacağı Engelli Dairesi projesi, söz verilmesine rağmen yıllardır hayata geçirilmedi. Ayni şekilde  “engelli istihdam yasası” kapsamında kamu ve özel sektörde her 25 kişiye bir engelli istihdamını teşvik eden yasa etkin bir şekilde  uygulanmıyor.

Sönmez: “ Engelli kişilere fırsat eşitliği yaratılmalı, devlet politika geliştirmeli”

Ülke genelinde %100 görme engelli olan kişi sayısı 25i geçmezken bu kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için hiç bir çaba sarfedilmemesinin en temel insan hakkı olan hasta hakkı ihlalinin en büyük örneği” olduğunu vurgulayan proje müdürü İzlem Sönmez; “ilgili sivil toplum örgütleri dışında devletin engelli bireylerin haklarını da gözeterek ve fırsat eşitliği yaratarak politika geliştirmelerinin bir elzem olduğunu” belirtti.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Mart 2016 itibarı ile de hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” projesini yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen  ve EHHD tarafından yürütülen “Hastanın Sesi” projesi, hasta ve hasta yakınlarının yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütmektedir.