Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)’nin, Hastanın Sesi projesi kapsamında yürüttüğü hasta hakkı eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz haftalarda, hasta hakkı eğitimlerinin ikisi Cengiz Topel Devlet Hastanesi doktor, hemşire ve idari personeline ve Mesarya Kadınları İnisiyatifi üyelerine verildi. 10 Ağustos Perşembe günü ise, sabah Girne Akçiçek Hastanesi’nde, ayni gün akşam saatlerinde de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde  tekrarlanacak eğitimler, hasta hakları üzerine toplumun farklı kesimlerini bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Mart 2016’da yürütülmeye başlanılan Hastanın Sesi projesi kapsamında gerçekleştirilen hane halkı anketi sonuçlarına göre, hasta hakkı konusunda toplumun birçok kesiminde farkındalık eksikliği bulunuyor. EHHD’nin yıllarca yasalaşması için çalışma yürüttüğü hasta hakları yasa tasarısında bulunan maddeleri ve bu yasanın olmadığı durumda, mevcut yasalarla hasta haklarının nasıl gözetileceği ve olası hak  ihlallerine karşı yürütülebilecek hukuki süreçlerin anlatıldığı eğitimleri Sağlık Hukukçusu Yrd. Doç. Şölen Külahçı ve İnsan Hakları Hukukçusu Çiçek Göçkün Bayramoğlu veriyor.

EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI ADANIN FARKLI BÖLGELERİNDE DEVAM EDECEK

Hasta hakkı eğitimleri herhangi  bir hastalığın tanısı, tedavisi ve takibi  sırasında kişinin sahip olduğu hakları ve bu haklardan mahrum bırakıldığı takdirde yurttaşların nasıl harekete geçebileceğini öğretmeyi amaçlıyor.

Yurttaşları ve farklı profesyonel kesimleri, hasta  hakları konusunda bilgilendirmek ve hak ihlallerine karşı  savunuculuk becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitimlerin yanı sıra vatandaşlara da bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

2016’da Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)’nin yürüttüğü araştırmada, Kıbrıs Türk toplumu sağlıkla ilgili birçok haksızlıkla karşılaşmasına rağmen bu konuda harekete geçmekte tereddüt ettiği sonucu elde edilmiştir.  Bu nedenle eğitimler yurttaşları bu konuda bilinçlendirerek, savunuculuk becerilerini geliştirmeyi ve sadece hasta hakları değil herhangi bir hak ihlali karşısında neler yapılabileceğini, temel insan haklarını da içererek öğretmeyi amaçlıyor.

Farklı bölgelerde bir veya yarım gün sürecek olan eğitimlere konuyla ilgilenen tüm toplum üyeleri, sosyal ve sağlık dernekleri üyeleri davetli olup, tüm katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilecektir.

İMZA KAMPANYASINA DESTEK!

hasta haklarının korunması, Hasta hakkı ihlallerinin  kayıt altına alınması ve bütünsel olarak bu ihlallerin mümkün olan en asgari seviyeye indirilebilmesi için, hasta hakları yasa tasarısının bir an önce meclisten geçmesi gerekmektedir. EHHD’nin başlattığı imza kampanyasına destek vermek için: https://www.ipetitions.com/petition/hasta-haklari-mza-kampanyasi-patients-rights

Kıbrıs’ın Kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Mart 2016 itibarı ile de hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” projesini yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen  ve EHHD tarafından yürütülen “Hastanın Sesi” projesi, yurttaşların yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütmektedir