PROJE HAKKINDA

Hastanın Sesi Projesi

 

Mart 2016’da uygulanmaya başlayan HASTANIN SESİ projesi ile hastaların sesini kucaklayıp onların Sesi olmayı hedeflemekteyiz. İki yıl sürecek olan projede tam zamanlı Proje yöneticisinin yanısıra yine tam zamanlı bir iletişim ve savunuculuk uzmanı görev yapmaktadır. Proje çerçevesinde oluşturulan Yönlendirme Kurulu sayesinde her ay düzenli olarak paydaşlarımızla bir araya gelip projemizde birlikte hareket etmekteyiz.

Sağlık sisteminde tanımlanan problemler

Problem 1: Hasta hakları konusundaki bilinç eksikliği

Problem 2:  Hasta haklarına olan duyarsızlık

Problem 3: Hasta Hakkı ihlalleri

Problem 4: Hasta hakları konusundaki bilgi eksikliği nedeniyle savunuculuk faaliyetlerinin yok denecek kadar az olması ve aktif yurttaşlık mekanizmalarının eksikliği

Problem 5: Hasta hakları konusunda yasal mevzuatın eksikliği

 

 

 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette Programı altında finanse edilmekte olup, Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Aktif Yurttaşlık Ağı tarafından yürütülmektedir.