PROJE ORTAKLARI

PROJE ORTAKLARI

 

EHHD-icon2

Evrensel Hasta Hakları Derneği

“Hasta hakkı hepimizin hakkıdır! “Hastanın Sesi” Projesi, aslında hepimizin sesinin sağlık sisteminde etkin olması için bir fırsattır. Toplumumuzda, hasta haklarının bilinmesi, talep edilmesi, sağlık hukukunun gerekleri ve sağlık idaresindeki uygulamaların gelişimi için paydaşlarla güçlü bir diyaloğa ve işbirliğine ihtiyaç olduğu, Kıbrıs türk toplumundaki Sağlık idaresinin gerçekleştirdiği Sağlık Çalıştayı raporlarındadır. Toplumumuzda bu yönde ihtiyaç duyulan değişimi yaratmak için tüm paydaşları işbirliğine davet ederiz.”

Emete İmge

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı

 

ActiveCitizenshipNetworkLogo
Avrupa Sivil Toplum Örgütleri Ağı

“Sivil toplum kuruluşları ve hasta örgütleri ile işbirliği içinde Aktif Yurttaşlık Ağı (Active Citizenship Network) olarak bizler Avrupa standardları çerçevesinde hasta haklarının korunmasını güçlendirmek için çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda, Aktif Yurttaşlık Ağı (Active Citizenship Network) olarak güçlenmiş hastaların ve onların bağlı bulundukları örgütlerin değerli kaynaklar olduklarına ve mali yük olmadıklarına inanmaktayız. Bu nedenle, Evrensel Hasta Hakları Derneği ile AB finansmanlı “Hastanın Sesi” Projesinde işbirliği yapmayı kabul ettik”

Mariano Votta

Aktif Yurttaşlık Ağı Direktörü,

Avrupa Sivil Toplum Örgütleri Ağı