PROJE YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Hastanın Sesi Projesi- Yönlendirme Komitesi Görev ve Sorumluluklar

 1. AB ile imzalanmış olan ‘Hastanın Sesi’ Projesi için sözleşmedeki sorumlulukların, yasal , ahlaki ve sosyal yükümlülüklerin ve Proje taahhütlerinin (hem bağışcı hem de sağlık hizmetlerindeki paydaşlar açısından) bilincinde olur. Çeşitli çıkar grupları ve paydaşlar arasında işbirliği ve ortak çalışma için izleyici ve denetimci olur, projenin vizyon ve hedefleri kapsamında işbirliği yapıldığından emin olur.
 2. Yönlendirme komitesi, projeyi hayata geçirmek için seçilmiş araçlar ve mekanizmaların yerinde    olduğunu   denetler ve emin olur.  Yönlendirme Komitesi işbirliği yapılacak tüm paydaşları temsil eder.
 3. Karar vermede eşitlik gözetir. Yönlendirme komitesi projenin mümkün olduğunca çok sayıda katılımcının/paydaşın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olur

KOMİTE ÜYELERİ:

 1. Aysu Basri Akter – Medya/ Basın
 2. Ayşe Zeki – Çocuk Psikiyatristi/Sağlık Çalışanı
 3. Öncel Polili – Avukat
 4. Beran Erkmen Küfi – Kamu Çalışanı / Sağlık Bakanlığı
 5. Doç. Dr. Gürkan Sert – Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Hukukçu
 6. Dr. Remzi Tınazlı – YDÜ Hastanesi KBB Uzmanı
 7. Mariano Votta – ACN Direktörü
 8. Emete İmge – EHHD Başkanı
 9. Ahmet Varoğlu – Thalassemia Derneği As Başkanı
 10. Raziye Kocaismail- Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı
 11. Erhun Şahali – Özel Sektör temsilcisi
 12. Emine Çolak –  Avukat / Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Kurucu üyesi
 13. Günay Kibrit – Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı