SAVUNUCULUK

Kıbrıs’ın Kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Mart 2016 itibarı ile de hasta hakları savunuculuğunu merkeze alan “Hastanın Sesi” projesini yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen  ve EHHD tarafından yürütülen “Hastanın Sesi” projesi, yurttaşların yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARIMIZDAN BAZILARI;

Hastanın Sesi projesi tarafından 20 Haziran 2017 tarihinde sağlık çalışanlarının, sağlıkla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen “Avrupa’da ve Kıbrıs’ta Hasta Hakları’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa katılan yüze yakın kişi tarafından ise HASTA HAKLARI MANİFESTO‘su hazırlandı.

Proje çerçevesinde onlarca kurum/ kuruluş ve sağlıkla ilgili paydaşlara ziyaretler yapılarak Hasta Hakları yasasının geçmesi için temaslarda bulunuldu.

2017 Nisan ayı itibariyle geçmiş yıllarda başlatılan “Hasta Hakkı en temel insan hakkıdır” imza kampanyası yeniden başlatıldı.

 

2012
İMZA KAMPANYASI “Hasta Hakları Temel İnsan Hakkıdır! Hasta hakları ihlallerinin önlenmesi ve sağlık hizmetlerinde kalitenin artması için Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında bir HASTA HAKLARI YASASI istiyorum.” Ibaresinin altına yüzlerce yurttaş imza atmıştır.
Dönemin Meclis Başkanı ve Sağlık Bakanı’na bu imzalar ulaştırılmış fakat hiç bir sonuç alınamamıştır.
Toparlanıyoruz Hareketi hasta hakları bilgilendirme toplantısı
2013
Mayıs 2013 – Hizmette ciddi sorunlar yaşanıyor! Basına demeç verildi
Eylül 2013 – Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ziyaret – Hasta Hakları Yasası Hemen Geçmeli!
http://www.gundemkibris.com/emete-imge-evrensel-hasta-haklari-talebini-bakana-iletti66909h.htm
Kasım 2013 – Sağlık Çalıştayına aktif katılım
AB Hasta Hakları Günü katılım
2014
Şubat 2014- Meclis Başkanı Hasan Bozer ziyaret- Hasta Hakları Yasası talebi tekrarlandı
Atatürk Öğretmen Akademisi son sınıf öğrenilerine hasta hakları bilgilendirme toplantısı
AB Hasta Hakları Günü katılım
2015
Mayıs 2015- Sağlık Bakanı Ahmet Gülle Ziyaret – Sağlık çalıştayı ve yasa talebi
Mayıs 2015 – Hasta hakları ihlal ediliyor- Basına demeç
Ağustos 2015 – Sağlık Bakanı Salih İzbul Ziyaret – Hasta Hakları Yasa talebi tekrarlandı

Evrensel Hasta Hakları


Yeniboğaziçi Kadınlar Derneğine hasta hakları bilgilendirme toplantısı
Akdoğan Yenilikçi Kadınlar Derneği hasta hakları bilgilendirme toplantısı
AB Hasta Hakları Günü katılım