Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) 2018 yılında başarıyla tamamladığı savunuculuk odaklı Hastanın Sesi projesinin devamı olarak başlattığı Hastanın Sesi II projesi kapsamında ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Hastanın Sesi II projesinin odağında marjinalize olmuş grupların yaşadığı sorunların detaylı olarak tespiti ve yaşadıkları hak ihlallerinin düzenli olarak izlenip raporlanması ve bu ihlallerin asgariye indirilebilmesi için yapılacak savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yer alıyor. Ayrıca, tüm hastalar için hasta hakkı ihlallerinin izlenip raporlanabilmesi ve düzenli veri tabanı oluşturulabilmesi için Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde pilot bir uygulama olarak hasta hakkı unitesi oluşturulması da Hastanın Sesi II projesinin temel amaçlarındandır.

Yeni başlayan proje kapsamında EHHD başkanı ve proje ekibi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ve ay sonu emekliye ayrılacak olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’yı ziyaret ettiler.

Harmancı ile yapılan görüşmede, birinci proje kapsamında LTB’nin yaşlılar için düzenledikleri sosyal etkinliklerde hasta haklarının tanıtılması ve LTB sağlık birimine eğitim verilmesi gibi konularda yürütülen işbirliğinin yeni projede de devam etmesi, yaşlıların sağlık hakkı ile ilgili veri toplama ve raporlama çalışmalarında işbirliği için görüş alışverişinde bulunuldu.

Dizdarlı ile yapılan görüşmede EHHD Başkanı Emete İmge, Temsil Kurulu üyesi Dr. Ayşe Zeki ve proje ekibi birinci projede verdiği destek ve işbirliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken yeni başlayan projenin temel amaçlarından olan Hasta Hakkı Biriminin oluşturulması için atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini sundular.

EHHD’den yapılan açıklamada gerek yerel yönetimlerle, gerekse de hastaneler ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerin artarak devam edeceği birldirilirken, projenin yürütüleceği yeni dernek lokalinin Ocak 2019’da hizmete girdiği ve yapılacak açılış etkinliğinin de tüm halka duyurulacağı belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Aralık 2018 itibarı ile hak izlemesini merkeze alan “Hastanın Sesi II” projesini yürütmeye başladı. AB tarafından finanse edilen ve EHHD tarafından yürütülen “Hastanın Sesi II” projesi, hasta ve hasta yakınlarının yüksek menfaatinin korunması ve haklarının tesis edilmesi için çalışmalar yürütmektedir.