Bilgilendirilme hakkı
Hastanelerin gerek poliklinik, gerek yatılı, gerekse acil servislerinde hastalara teshis ve tedavileri konusunda tam bir bilgilendirme yapılmamaktadır. Derneğimize ulaşan şikayetler, özellikle Acil Servise alınmayan hasta yakınlarının acil servisteki hastalarının teşhis, tedavisi konusunda bilgi almasında sıkıntı olduğu yönündedir.
Hastanın zamanına saygı
Acil servislerde, adil ve etkin bir şekilde triaj sisteminin işleyebilmesi ve aynı paralellikte hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi açısından, hasta ve hasta yakınlarının bekleme süreleri konusunda aydınlatılmaları önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından acil servislere çağdaş bir uygulama olarak gelen “triaj sistemi”nin yürürlüğe girmesine karşın, hasta ve yakınları tarafından halen Derneğimize bekleme süreleri konusunda şikayet gelmektedir.
Neredeyse hastane mesai saatlerini dolduran bir koşuşturmayı gerektiren evrak takip, sevk gibi işlemlerin gerçekleşme süreleri, gerek refakatçiler, gerekse refakatçisi olmayan yaşlı ve hastalar açısından bezginlik ve gerginliğe sebep olmakta ve Derneğimize şikayet olarak raporlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
Ülkemizin sıkıntılı ekonomik koşulları ve Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybediyor olması, sosyal devlet anlayışıyla sunulan kamu sağlık hizmetinin önemini ve her gün daha çok yoksullaşan halkın sosyal devlete duyduğu ihtiyacı bir kez daha ortaya koymaktadır.
Bir yandan sürekli eksikliği görülen ilaç, tıbbi tetkik kiti ve tıbbi malzeme sıkıntısı, bir yandan ara eleman eksikliği, öte yandan sağlık çalışanlarının kamu hastanelerinde orantısız dağılımı kamu sağlık hizmetlerinde kronikleşmiş bir sorun olarak durmaktadır.
Kamu hastanelerinde hemşirelik hizmetleri kapsamında verilmesi gereken “hasta bakımı” hizmetinde çok ciddi bir açık vardır. Bu hizmet açığının, ne yazık ki yatılı servislerde yatıp, kalkan ve hasta bakımı konusunda ehil olmayan insanlar tarafından “uygunsuz” bir şekilde veriliyor olması kabul edilebilir değildir. Yaşlı bakımında ve yataklı tedavilerde ihtiyaç duyulan bu tür ara elemanların yetiştirilmesi ve sağlık sisteminin kalıcı bir şekilde yasal bir parçası haline getirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ederiz.
Derneğimize gelen bilgiden, iki ayı aşkın bir zamandır Sağlık Bakanlığı’nda engelli rampasının olduğu kapının kapatıldığı, tüm giriş ve çıkışların ana giriş kapısına yönlendirildiği ve Bakanlığın engelli bireylerin erişimi için bakanlık binasının ana girişine yeni bir mekanizma yerleştirmek için çalışmalar yürüttüğü öğrenilmiştir. Ancak engelli bireylerin Sağlık Bakanlığı’na rahatça erişimi sağlanmadan, engelli rampasının olduğu kapının kapatılmış olması sıkıntı yaratmıştır. Sağlık Bakanlığı’ndan personel ve vatandaşın giriş çıkış yaptığı kapıya engelli bireyler için standartlara uygun bir rampa konmasında gecikme yaşanması yanı sıra, Eğitim, Turizm ve Çevre, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının binaları da sadece zemin katlardaki hizmetlere sınırlı bir erişim sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda giriş-çıkışa kapalı olan kapıda bulunan rampa ise engelli standartlarına uygun değildir. Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak bizler, sosyal devletin gereği olarak, yurttaşların hizmet aldığı tüm kamu binalarının, belediyeler dahil, yaşlı, hasta, engelli. bireylerin hizmetlere erişimine uygun hale getirilmesi, her hizmet binasında engelli bireylerin kullanabileceği ölçülerde tuvaletlere de yer verilecek şekilde tadilat projelerinin hazırlanması ve hayata geçirilmek üzere bütçelenmesini talep ederiz.
Türk lirasının yabancı para karşısında süratle değer kaybettiği bu kaotik günlerde, piyasadaki diğer mal ve hizmetlerde görüldüğü gibi, ilaç fiyatlarında da denetimsiz fiyat artışı vardır ve bu durum son derece kaygı vericidir. Ancak geçmiş deneyimler kamunun denetleme kabiliyetinin etkisiz ve yetersiz olduğunu göstermiştir Tüketici ve hasta haklarının korunması açısından Sağlık Bakanlığı’nın ilaç depolarına yönelik yapacağı tam ve etkin denetimler önemlidir.
Ayrıca, ülkemizde bilinçli ilaç kullanımının olmadığı ve korkunç bir ilaç israfı olduğu bilinmektedir. Bunu önlemek maksadıyla geçmiş hükümet döneminde eczanelerde “reçetesiz antibiyotik satışı” yasaklanmıştı. Gelinen süreçte pratikteki uygulamaya baktığımızda, ne yazık ki, hem hastalar reçetesiz antibiyotik kullanma konusunda ısrarcı olmayı sürdürmekte, hem de eczaneler reçetesiz antibiyotik satışına devam etmektedirler. Bizler, hem ilaç fiyatlarında, hem de akıllı ilaç kullanımı konusunda Sağlık Bakanlığı’nı etkin denetim yapmaya davet eder, yıllardır siyasetçilerin halka vaat ettiği “ilaçta otomasyon” uygulamasına ivedilikle geçilmesini talep ediyoruz.
Hasta hakları korunsun
Bugün, halkın sağlık hakkını koruyacak olan sosyal politikalara dünden daha çok ihtiyaç duymaktayız. Kamu sağlık hizmetleri ivedilikle güçlendirilmeli, ara eleman, teknik ve tıbbi personel açığı süratle kapatılmalı, kıt kaynaklar iyi yönetilmeli, kamu sağlık harcamalarında gerekli mali kaynaklar öncelikli olarak ayrılmalıdır. Sağlık ve ekonomi politikalarını ortaya koyan hükümetten ve bu politikaları yürüten kamudaki yöneticilerden talebimiz, sağlık alanında yapılacak her türlü yasal ve idari düzenlemenin en temel insan hakkı olan “hasta hakları”nı koruyacak şekilde yapılmasıdır.
Evrensel Hasta Hakları Derneği
Yönetim Kurulu