Gönüllü Hak ve Sorumlulukları

.

EHHD GÖNÜLLÜLERİ’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI

 

Gönüllü Nedir?

Gönüllü, kendi özgür iradesiyle toplumun yararına faaliyet gösteren bir vatandaş /yurttaştır. Vaktini ve enerjisini kamu yararı için ücretsiz olarak ayıran gönüllünün kişisel gelişimine katkıda bulunan bu faaliyetler kar amacı gütmez.

 

Gönüllülük faaliyeti nedir?

Gönüllülük faaliyetleri, gönüllüler tarafından yapılır. Bu faaliyet kar amacı gütmez, toplumun iyleştirilmesini hedefler ve ücretli personelin yerini almaz. Faaliyet bir gönüllü kuruluşu tarafından veya gönüllünün inisiyatifi ile gerçekleşebilir.

 

Gönüllünün Temel Hakları

 • Gönüllü olarak bir faaliyete katkısı olan her vatandaşın, arzu ettiği takdirde “gönüllü” sıfatına sahip olmaya hak kazanır.
 • Gönüllü faaliyette bulundukları sırada insan haklarının tam olarak korunması gönüllülerin hakkıdır.
 • Her vatandaşın, gönüllülük imkanlarına eşit biçimde erişme hakkı vardır.hiçbir vatandaş dili, dini, ırkı,siyasi görüşü, cinsiyeti, yaşı,rengi, cinsel kimliği, geçmişi ve inançlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalmamalıdır.
 • Her gönüllünün gönüllü faaliyetlerini özel ve profesyonel hayatı ile uzlaştırma hakkı vardır. Böylece, gönüllü faaliyet sırasında belli bir derecede esneklik sağlayabilir. Ayrıca her gönüllünün, inanç ve/veya görüşlerine ters düşen işler yapmayı reddetme hakkı vardır.
 • Her gönüllünün, gönüllü faaliyetin gerçekleşmesiyle ilgili masrafları geri alma hakkı vardır.
 • Her gönüllünün, gönüllü bir faaliyet uyguladığında görevlerinin kısa bir tarifine sahip olma hakkı vardır. Bu tarif, amaçlar ve hedeflerle ilgili açık bir çerçeve çizmelidir. Çalışmalarında tarifi, gönüllülük kuruluşu ile gönüllü arasında mümkün olduğu kadar ortak bir biçimde gelişimiş ve anlaşılmış olmalı ve eğer gerekirse, gönüllü faaliyet sırasında güncelleştirilmelidir.
 • Her gönüllünün, gönüllü faaliyet sırasında destek ve geribildirime hakkı vardır. Buna faaliyetin hazırlığı, faaliyetin uygulaması sırasında kişisel güdüm ve yardım ve faaliyetin tamamlanmasından sonra doğru değerlendirme ve rapor dahil edilir.
 • Her gönüllünün, gönüllü faaliyetle ilgili karar alma sürecine katılma hakkı vardır.
 • Her gönüllünün, gönüllü faaliyetin gerçekleşmesinde bilgi ve yeteneklerini en ii şekilde kullanmak için gerekli eğitim desteği ve tahsile hakkı vardır.

 

Gönüllünün Sorumlulukları

 • Gönüllü,gönüllülük kuruluşunun ahlaklılığına, misyonuna, hedeflerine ve değerlerine saygı göstermekten sorumludur.
 • Gönüllü,gönüllülük kuruluşu ile yapılan ortak anlaşmaya uygun olarak, talep edilen zaman süresi, çaba ve kalite ile ilgili taahhütlere saygı gösterir.
 • Her gönüllü, örgütle ilgili bilgilerin gizliliğine ve özellikle hukuki işlerine, üyelerine, personeline ve gönüllü faaliyetlerin hak sahiplerine ilişkin bilgilere saygı gösterir.
 • Gönüllü, gönüllülüğün esas amacının kamu yararına veya topluma faydalı olmak olduğunun farkında olmalıdır.

 

 

 

 

Kaynak: Gönüllüler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Kitapcığı- Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık ve Başkanlık Sarayı, Gönüllülük ve Sivil Toplum Örgütleri Komiser Dairesi-