VİZYON / MİSYON / AMAÇLAR

EHHD VİZYON:

Evrensel İnsan Hakları ve Avrupa Birliği”nin kabul ettiği Hasta Hakları Ana Statüsü’nde tanımlanan “14 Hasta Hakkı” temel alınarak, ülkemizde sağlık kurum ve kuruluşlarında bu hakların uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesi  “Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının  planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi, sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunun sağlanması için çalışmalar yapmak.

EHHD MİSYON:

Evrensel İnsan Hakları ve Avrupa Birliği”nin kabul ettiği Hasta Hakları Ana Statüsü’nde tanımlanan14 Hasta Hakkı”nın temel alınarak,

  • Kıbrıs Türk Toplumunda sağlık kurum ve kuruluşlarında insan haysiyetine yakışır şekilde  hızmet alabilmesi,
  • herkesin “Hasta Haklarından” faydalanabilmesi,
  • İnsan hakları ve hasta hakları  ihlallerinden korunabilmesi,
  •  gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesi,
  • hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi,
  • sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunun sağlanması misyonlarını gütmektedir.